6Aika: Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta (CityIoT). Vaatimusmäärittely V1.00 FIN

Sten H., Hyysalo J., Leppänen T., Systä K.

D4 Published development or research report or study

Sten, H.; Hyysalo, J.; Leppänen, T.; Systä, K. (2018) 6Aika: Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta (CityIoT). Vaatimusmäärittely V1.00 FIN. Euroopan Unioni. Euroopan aluekehitysrahasto. s. 22. https://www.cityiot.fi/hankkeesta/

https://www.cityiot.fi/hankkeesta/ http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201901293353